Om man börjar höra dåligt

Hörselnedsättning är förlusten av hörsel i den ena eller båda öronen. Det kan sträcka sig från mild till allvarlig. Det finns många orsaker, och det kan påverka vem som helst i alla åldrar, men det är vanligast bland personer äldre än 60 år. I den här artikeln kommer vi att berätta om några av anledningarna till hörselnedsättning och hur man får hjälp.

Symtom på hörselnedsättning

Symtomen på hörselnedsättning kan variera beroende på vilken typ av hörselnedsättning, orsaken till hörselnedsättning och graden av förlust. Några av anledningarna är att de är över 60 år gamla, när det är mer sannolikt att åldersrelaterad hörselnedsättning förekommer, frekvent exponering för alltför högt ljud, till exempel från högt maskineri eller skottlossning, en nära familjemedlem med hörselnedsättning eller en familjehistoria av genetiska störningar med hörselnedsättning. Läs mer på nätet om hur du kan få mer information.

Vad kommer härnäst?

Klappa dig själv på ryggen för att ta detta mycket viktiga första steg för att lära dig om hörselnedsättning. Om du har något av symtomen, sök alltid hjälp från rätt person. Om du är en av de personer med en mild, måttlig eller svår hörselnedsättning som sitter på staketet, överväga alla fördelarna med hörapparater. Hörapparater har så stor potential att positivt förändra så många liv